آموزش پایه

صبا تامین: بررسی عرضه اولیه شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

اولین عرضه اولیه در سال 1399، به شرکت سرمایه گذاری صبا تامین رسید. بنا بر آگهی منتشر شده در سامانه رسمی فرابورس ایران، در روز چهارشنبه 1399/01/20، 10 درصد سهام شرکت سرمایه گذاری صبا تامین عرضه عمومی می گردد.

در ادامه نگاهی کلی به وضعیت کلی شرکت و اطلاعات خرید عرضه اولیه شرکت خواهیم داشت:

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین در یک نگاه

اطلاعاتتوضیحات
نمادصبا
بازاراول فرابورس
سرمایه (میلیون ریال)15,000,000
حوزه فعالیتسرمایه گذاری
متولی ارزشگذاری سهمشرکت کارگزاری صبا تامین
سال مالی13xx/02/31
سود خالص سال مالی منتهی به 1398/02/317,705,424
سود هر سهم (EPS) در پایان سال مالی منتهی به 1398/02/31 (ریال)700
سود هر سهم (EPS) در دوره 6 ماهه منتهی به 1398/08/30 * (ریال)1,134
ادرس سایتwww.sabatamin.ir
سهامدار عمدهسرمایه گذاری تامین اجتماعی
شرکت های تابعه اصلیصدر تامین

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

معرفی

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین در تاریخ 1377/11/21 به ثبت رسیده است.

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین در درجه اول یک بنگاه اقتصادی است که هدف دارد تا علاوه بر تامین نیازهای مجموعه ی شستا، به یکی از سه شرکت سرمایه گذاری مهم کشور در این حوزه مبدل شود.

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بعنوان یک هلدینگ مالی، علاوه بر مدیریت سبد سهام، سرپرستی و مدیریت شرکت های تابعه خود که عمدتاً در حوزه خدمات مالی متمرکز می باشند را بر عهده دارد.

ضمن تأکید بر هدف والای حفظ و ارتقای ارزش سرمایه های در اختیار و کسب بازدهی حداکثر، تامین نیاز شرکت های تابعه شستا در حوزه هایی همچون خدمات تأمین مالی و ارزی، واگذاری تخصصی شرکت ها، سبدگردانی و بازارگردانی سهام، مهمترین وظایف حاکمیتی هلدینگ بشمار می آید.

شرکت سرمایه گذاری صباتامین در حال حاضر در صنعت:

 • سرمایه گذاری
 • تامین سرمایه
 • کارگزاری اوراق بهادار
 • کارگزاری بورس کالا
 • کارگزاری بیمه
 • و ارائه خدمات مدیریتی جهت واگذاری شرکت ها فعالیت دارد.
عرضه اولیه صبا تامین

تغییرات سرمایه

سرمایه فعلی شرکت 15,000,000 میلیون ریال می باشد.

تغییرات سرمایه صبا تامین
روند تغییرات سرمایه شرکت

ترکیب سهامداران

آخرین ترکیب سهامداران شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شرح جدول زیر است:

سهامداران صبا تامین در آستانه عرضه اولیه
ترکیب سهامداران شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

راهبرد ها و اهداف

حضور فعال و موثر در بازار سرمایه و کسب بیشترین بازده ممکن در این بازارها با توجه به ریسک های موجود و اقتضائات محیطی و نیز نقش آفرینی به عنوان بازوی اجرایی شستا در بازار سرمایه از مهمترین اهداف بنیادی شرکت است.

 • برند سازی صبا
 • نهاد سازی و ابزار سازی مالی
 • ساختار سازی
 • توسعه تعاملات با ذینفعان
 • نهاد سازی کسب و کار های فناورانه (فین تک، VC، استارت آپ، تجارت دیجیتال و …)

اقدامات انجام شده در راستای هم افزایی مجموعه

1- استفاده از پتانسیل شرکت های زیرمجموعه شستا در راستای تامین مالی با استفاده از ابزارهای نوین مالی شامل صندوق با درآمد ثابت و…

2- عرضه شرکت های زیر در بازار سرمایه:

 • صدر تامین (تاصیکو)
 • کشت و دامداری فکا (زفکا)
 • دارویی رهاورد تامین (درهاورد)
 • ژلاتین کپسول (دکپسول)
 • پخش هجرت (هجرت)

3- برنامه عرضه اولیه شرکت های زیر در بازار سرمایه:

 • سیمان تامین
 • عمران حمل و نقل تامین
 • توزیع دارو پخش
 • توفیق دارو
 • کلر پارس
 • محصولات کاغذی لطیف
 • حریر خوزستان
 • چوب و خزر کاسپین
 • شیمیایی فرآورد قشم
 • فیرمکو پارس
 • شیمی بافت
 • سرمایه گذاری هامون کیش
 • پرسی ایران گاز

ریسک های شرکت

این ریسک ها در حوزه های زیر طبقه بندی می شوند(در صورت وجود برای شرکت) :

1- ریسک نوسانات نرخ بهره
2- ریسک کیفیت محصولات
3- ریسک نوسانات نرخ ارز
4- ریسک قیمت نهاده های تولیدی
5- ریسک کاهش قیمت محصولات
6- ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی
7- ریسک تجاری
8- اقبال مشتریان به محصولات جایگزین
9- ریسک های خاص صنعت

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین مانند سایر شرکت های سرمایه گذاری که در صنعت سرمایه گـذاری فعـال می باشند ناچار به مواجهه با انـواع ریسـک های سیسـتماتیک از قبیـل ریسـک بـازار (نوسـانات قیمـت سـهام، بخشنامه های دولت و…)، ریسک ناشی از نرخ بهـره (اعـلام سیاسـتهای پـولی و مـالی توسـط بانـک مرکـزی جمهوری اسلامی ایران)، تورم و ریسک نوسانات نرخ ارز می باشد که در ادامه این ریسک ها به طور مفصل تر بررسی خواهد شد. عملکرد شرکت وابستگی بالایی به نوسانات بازار دارد و در صورتی که بازار، روند مثبت پایداری را طی کند وضعیت شرکت نیز مطلوب خواهد بود و اگر روند بازار منفی باشد، وضعیت این شرکت نیز دچار نوسان می شود. ریسکهای سیاسی و اقتصادی که بر اوضاع کلی اقتصاد جهانی، منطقه ای و اقتصاد کشور اثرگذارند، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر روند بازار سرمایه محسوب می شوند.

صورت وضعیت پرتفوی شرکت

بر اساس آخرین گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1398/12/29 منتشر شده در سامانه کدال توسط شرکت، به تفکیک بورسی و غیر بورسی:

سرمایه گذاری های غیر بورسی

عمده سرمایه گذاری غیر بورسی شرکت مربوط به سنگ آهن مرکزی (در حدود 12,873 میلیارد ریال) و تامین سرمایه امین (در حدود 1,772 میلیارد ریال) است. جدول زیر صورت وضعیت پرتفوی غیر بورسی شرکت می باشد:

پرتفوی غیر بورسی صبا تامین
صورت وضعیت پرتفوی غیر بورسی

سرمایه گذاری بورسی

صورت وضعیت بورسی شرکت طبق جدول زیر می باشد(میلیون ریال):

پرتفوی بورسی صبا تامین عرضه اولیه

بالا ترین درصد مالکیت در سبد بورسی، متعلق به شرکت سرمایه گذاری صدر تامین با نماد تاصیکو می باشد. ارزش بازار روز شرکت حدود 12.5 هزار میلیارد تومان است.

اطلاعات مالی شرکت

در ادامه خلاصه وضعیت مالی شرکت ارائه می گردد:

درآمدهای عملیاتی شرکت

مجموع درآمد عملیاتی شرکت اصلی با رشد 493 درصدی نسبت به سال 1397 از حدود3,323 میلیارد ریال به 19,704 میلیارد ریال در سال جاری افزایش یافت.

نگاهی به ترکیب درآمد عملیاتی نشان میدهد که 18 درصد این درآمد از محل سود نقدی دریافتی از شرکتهای
فرعی و وابسته و82 درصد از محل واگذاری سرمایه گذاری ها به دست آمده است.

ترکیب درآمدی صبا تامین
ترکیب درآمدی شرکت اصلی در دوره منتهی به 1398/02/31

تغییرات در ارزش کل سرمایه گذاری ها

 تغییرات در ارزش کل سرمایه گذاری ها در عرضه اولیه صبا تامین

بازده پرتفوی بورسی شرکت طی دوره مالی منتهی به 1398/02/31 در حدود 136 درصد بوده که نسبت به بازار از عملکرد بهتری برخوردار است. طی دوره مالی مزبور ترکیب پرتفوی تغییرات قابل توجهی داشته به طوری که سهم صنعت بانکداری از ارزش پرتفوی افزایش و سهم صنعت فرآورده های نفتی کاهش داشته است. دلیل کاهش سهم صنعت فرآوردههای نفتی، واگذاری سهام شرکت پالایشگاه نفت اصفهان بوده است. ارزش صنعت بانکداری نیز به دلیل رشد قابل ملاحظه سهام شرکت بانک ملت افزایش یافته است.

عرضه اولیه: بازده پرتفوی صبا تامین
عملکرد بازده سرمایه گذاری پرتفوی بورسی صبا تامین

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان شرکت سرمایه گذاری صبا تامین در 3 ساله گذشته

هم چنین صورت سود و زیان شرکت اصلی در دوره 6 ماهه منتهی به 1398/08/30

صورت سود و زیان 6 ماهه صبا تامین عرضه اولیه

ترازنامه شرکت

ترازنامه صبا تامین
ترازنامه شرکت اصلی در 3 سال گذشته

نسبت های مالی شرکت

نسبت های مالی صبا تامین در زمان عرضه اولیه

سیاست تقسیم سود

سیاست مورد نظر هیات مدیره شرکت در خصوص سود نقدی، تقسیم حداقلی سود به منظور تسویه تسهیلات بانکی و سایر بدهی ها می باشد.

ارزشگذاری سهام شرکت سرمایه گذاری صبا تامین


لازم به ذکر است، ارزشگذاری سهم توسط شرکت کارگزاری صبا تامین بر اساس گزارش صورت های مالی ارائه شده توسط شرکت در سامانه اطلاع رسانی ناشران کدال، تهیه و تنظیم گردیده است. این گزارش به درخواست کارفرما و جهت عرضه اولیه سهام شرکت در بازار سرمایه تهیه گردیده است. ارزیاب مسئولیت هیچگونه پاسخگویی در ارتباط با ارقام و مفروضات مندرج در این گزارش نسبت به سایر اشخاص ندارد.
همچنین سایت iBourse صرفا بر اساس گزارش ارزشگذاری شرکت کارگذاری صبا تامین که در سامانه اطلاع رسانی ناشران کدال موجود است، صرفا خلاصه ای از این گزارش را ارائه داده است و مسولیتی در قبال صحت ارقام ومفروضات ارائه شده ندارد.

ارزش صبا تامین برای عرضه اولیه

همانطور که مشاهده می شود، ارزش روز بر اساس ارزش خالص دارایی ها (NAV) برابر با 15,038 ریال است.

اطلاعات خرید عرضه اولیه صبا

تعداد کل سهام شرکت15,000,000,000
تعداد کل سهام قابل عرضه به عموم1,500,000,000
حداکثر تعداد قابل خرید توسط هر کد حقیقی و حقوقی1200
تاریخ عرضه و ثبت سفارشچهارشنبه 1399/01/20
دامنه قیمت در ثبت سفارش (ریال)11,000 الی 12,000

حداکثر نقدینگی مورد برای خرید عرضه اولیه صبا، 14.400.000 ریال می باشد. با فرض مشارکت حدود 1 میلیون 690 هزار کد معاملانی در خرید این عرضه اولیه(با توجه به تعداد مشارکت کنندگان زکوثر)، پیش بینی می شود به هر کد معاملاتی حدود 887-888 سهم تخصیص یابد که نقدینگی مورد نیاز برای آن 10,065,600 ریال می باشد.

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن